Patrons

Dr. Girinath M.R.

Dr. Cherian K.M.

Dr. Muralidharan S.

Organising Committee

Rajan-Santosham

Dr. Rajan Santosham

Organising Chairman

Dr. Rajan Sethuratnam

Organising Secretary

Dr. Sivakumar Pandian

Treasurer

Dr. Balakrishnan K.R.

Dr. Bashi V.V

Dr. Chandrasekar P.

Dr. Jacob Jamesraj

Dr. Janarthan Reddy

Dr. Kurian V.M.

Dr. Mariappan G

Dr. Mariappan B.

doctor-img

Dr. Roy Thankachen

Dr. Sridhar V

Dr. Sridhar L.F.

Scientific Committee

 • Dr. Shiv Kumar Nair (Chairman)
 • Dr. Rajan Sethuratnam
 • Dr. Yugal Kishore Mishra
 • Dr. Rajan Santosham
 • Dr. Anbarasu M.
 • Dr. Ejaz Ahmed Sheriff
 • Dr. Jacob Jamesraj
 • Dr. Naresh Kumar
 • Dr. Neville Solomon
 • Dr. Robert Coelho
 • Dr. Saichandran BV
 • Dr. Sundar Ramanathan
 • Dr. Vijayashankar C.S.
 • Dr. Yusuf M.M.

Souvenir Committee

 • Dr. Andappan.
 • Dr. Dilip Kumar Mishra
 • Dr. Krishnan (Madurai)
 • Dr. Madhushankar N.
 • Dr. Ravi Agarwal
 • Dr. Roy Varghese
 • Dr. Salgunan Nair
 • Dr. Shashank R.
 • Dr. Thiyagaraja Moorthy
 • Dr. Vijit K. Cherian

Audiovisual Committee

 • Dr. Anbarasu M.
 • Dr. Anjith Prakash
 • Dr. Jacob Jamesraj
 • Dr. Mohana Krishnan L.
 • Dr. Periyasamy T.
 • Dr. Prashant Shah
 • Dr. Raghuram A.R.
 • Dr. Sivanraj A.
 • Dr. Siva Muthukumar
 • Dr. Sunder T.

Transport Committee

 • Dr. Anjith Prakash
 • Dr. Balachandran S.
 • Dr. Kailash Anraj Jain
 • Dr. Sivakumar Pandian
 • Dr. Suresh Kumar S.

Accommodation

 • Dr. Anbarasu M.
 • Dr. Balasubramanian P.
 • Dr. Harshavardan
 • Dr. Jaganathan R.
 • Dr. Nagarajan N.

Hospitality

 • Dr. Birla Roy Gnanamuthu
 • Dr. Muralidharan K.V.
 • Dr. Prasanth
 • Dr. Rajiv Santosham
 • Dr. Sivaraman A.

Entertainment

 • Dr. Govini Balasubramani
 • Dr. Murugu Sundara Pandian R.
 • Dr. Ranjith Pandian
 • Dr. Sanjay Theodore
 • Dr. Senthil Kumar T.

Finance Committee

 • Dr. Girinath M.R.
 • Dr. Rajan Santosham
 • Dr. Rajan Sethuratnam
 • Dr. Sanjay R. Nair
 • Dr. Sivakumar Pandian

Food Committee

 • Dr. Ganesan K.S.
 • Dr. Jothilingam N.
 • Dr. Krishnan K.V.
 • Dr. Suresh Kumar S.
 • Dr. Vinayak Shukla

Ladies Committee

 • Dr. Chitralekha
 • Dr. Rani
 • Dr. Sreemathi P.S.